Projekt Gränser

Jag startade mitt fältarbete i konstprojektet Gränser i Juni månad 2022. Då var jag var en vecka i Tromsdalen, Tromsö. Fortsätte sen med en arbetsvistelse på gjesteatelieret på Troms fylkeskultursenter Tromsø i Juli och Agusti 2022. Mitt konstnärliga arbete fortsätter under hösten och vintern 2022-2023. 2023 ställde jag ut projektet 2 gånger. Först att visa projektet Gränser blev Nordic House i Färöarna 20 februari - 5 mars 2023. Samiskcenter för samtidskunst i Karasjok Norge visar projektet utställningen Gränser under våren sommaren 22 April - 18 Juni. 2023.

Projektet Gränser startade med att Jag hittade ett stort fotografisk material från mina förfäders och släkts liv i Tromsdalen från 1860 -1930 som jag arbetar utifrån. När jag började leta arkiv, hittade mycket mer fotografier än vad jag trott var möjligt och kunde identifiera dem med hjälp av antropologiska fotoarkiv och ett samarbete med andra släkt forskare. Det var som att hitta en kikare bakåt i tiden kunna se sina förfäder och deras liv för över hundra år sedan. Så jag har gått igenom massor av fotografier det senaste åren. Det känns viktigt att synligöra Karesuando samernas  historia. För att det har varit en gömd historia. Hur man tvinga samer att flytta från sina boplatser.  För att ge arealer till jordbruksmark. Min mors familj och släktingar blev splittrade. En del familje medlemmar stannade kvar i Norge blev bönder. Andra valde att forsätta sitt nomadiserande liv med renskötsel. Och blev tvångsförflyttade. Det har berört en hel generation och deras barn. barnbarn och barnbarns barn. Och det påverkar det samiska bosättningarna än idag.  

Det hårdare gränsdragningarna mellan Norge och Sverige blev aktuella efter försrta värdskriget. Man tvingande karesuandosamerna att flytta från deras sommarbetesland. Har försökt följa mina förfäders kamp för sitt land, vandringar och flyttvägar genom gamla foton och dokument. Både min mormor och morfar blev tvångsförflyttade. Även min farmors familj flyttade tidigare från Kautokeino till Sverige när den finska staten stängde gränsen mellan Norge och Finlan. Deras vinterbete försvann då. Så mina förfäders boplatser och renbetesmarker blev kapade av det nationella staterna Finland och Norge. Det blev tvungen att bosätta sig i bara ett land, nationen Sverige. Där min mors släkt inte fick stanna, på sina vinterbetesmarker. Det blevvångsförflyttade från Karesuando till ett landområden i Arjeplog, som det aldrig varit i kontakt med eller hade någon anknytning till. Jag har arbeta utifrån gamla dokument och fotografier från olika bildarkiv. Och personliga bilder, som oftast är den viktigaste länken i mina konstnärliga arbeten. 

Jag har fortsatt mitt arbete under sommaren 2023. Nu koncentrera jag mig på Dalheim där min mormor växte upp. Hittade deras gamla boplats till slut. Under sommaren 2024 kommer jag att fortsätta mitt arbete där tillsammans med Tromsö Fylke. Sametinget och andra efterkommande. 

Mer om mitt konstnärliga projekt Gränser. Kan du läsa om i länken till tidskriften Mana.  https://tidskriftenmana.se/kolonialiseringen-av-ett-hem-en-fotoessa-om-sapmi/

Till min digitala utställning  Grenser-Rajat-Borders på SDG  
https://virtualtours.samidaiddaguovddas.no/Lena-Stenberg-Borders/?fbclid=IwAR30OSU1rYt7d6nNMD1bvIr2k7NKtprb8PekgoQzYR1vzaFjV11ET-ybY3E


Se min virtuella utställning på SDG. Länken ovan.

Sommarland

Gränser - Kolonialismens färger

Under min konstnärlig arbetsvistelse på Tromsfylkeskulturcenter. Har jag försökt hitta och känna igen platser från historiska fotografier som är från slutet av 1800 talet till början av 1900 talet i Tromsdalen. Det är från boplatser och andra ställen i omgivningarna. Har fotografera hur det ser ut idag. Hur igenvuxet det är på deras boplatser och i fjäll lanskapet där de vistades. Har också fotograferat rån en stadsbild från Tromsö där, min mor Anna-Maria Stenberg mormors far Per Persson Nutti blev fotograderad på storgatan för ca 150 år sedan. Min mor i sommar 2022. Jag har fotograferar platsernas förändring och tomhet  Vi vet väldigt lite om personerna på fotografierna. Deras namn finns inte med. Många var mina förfäder och deras släktingar. Ett av projektets syften är att förmedla släkternas namn och deras historia. 

Bakgrund till mitt projekt. 

Jag är uppvuxen i Leavas Sameby utanför Kiruna i en renskötande familj. Min släkt har från både mors och fars sida förgreningar från släkter som har tvångsförflyttats från Karesuando - Tromsö området. Jag har följt min släkt genom gamla foton och dokument. Hur deras  rötter med markområdena i det nationella staterna Finland och Norge kapades för alltid. Kontakta med det gamla boplatserna och flyttlederna bröts. Mitt första arbete med samiskt tema gjorde jag som examens arbete 1990. Där jag samlat gamla fotografier till mitt projekt 1900. Det stora förändringarnas tid. Hur många samernas nomadiserade liv förändrades drastiskt  på 1900-talet. 
Många av fotografierna är tagna ur min mormors fotoalbum. Bilderna beskriver deras nya liv i Arjeplog efter tvångsförflyttningarna 1920 och 1930. Här är verken från fotocollaget gjorda av screentryck på gummi. Bilderna här är inrammade.

I mitt arbete 1900  finns de många bilder som är tagna efter tvångsförflyttningarna, som drabbade min mors familj.
Och den rotlöshet till följd av fleras flyttningar blev en del av min mors uppväxt. I mitt nyaste projektet Gränser visar jag bakgrunden till tvångsförflyttningarna, hur släkten levde på slutet av 1800 talet när det nationella gränserna började hårdna. Innan det blev bortträngda från sitt renbete i Troms och hamnade på helt främmande marker.

Bilder är från en utställning Aibbas Rabas på Samiskt center för samtidskunst i Karasjokk. 2015

Copyright 2014    Lena Stenberg