(X)sites Landartutställning 2021

UTSTÄLLNINGEN (X)SITES 2021 ÄR ÖPPEN 22 JUNI – 7 NOVEMBER
Lena Stenberg. Hus . Utvällinge. Kattegattsleden.

http://www.xsites.se/kattegattleden/2021-7/

Frågeställningar om kolonisering och exploatering av mark. Jag vill visa hur samerna har blivit färgade av det.
Hur koloniseringen av Sápmi började för ca 400 år sedan. För ca160 år sedan började riksnationerna i Norden stärkte de nationella gränserna. Renskötande samers familjer och stora samiska släkter fråntogs deras renbetesmarker och boplatser. 
Hur rötter med markområdet i det nationella staterna Finland och Norge kapades för alltid. Kontakterna med de gamla boplatserna och flytt lederna bröts för alltid. Den nya gränsdragningarna ledde sen till att svenska staten tvångsförflyttade stora grupper av samer söderut. En händelse som påverkar samtiden än idag. Och exploateringen av marker bara fortsätter. Nu är det rovdrift på naturresersur skogsnäring, gruvdrift och annan mark exploatering som står på statens agenda.
                       Virus        Lena Stenberg
ArkDes   Kiruna Forever

2 juni 2020 - 7 februari 2021

Kiruna pågår just nu en av de största stadsomvandlingarna i modern tid. Stadskärnan flyttas tre kilometer åt nordost på grund av utbyggnaden av den järnmalmsgruva som Kiruna är uppbyggt kring. En tredjedel av befolkningen måste flytta från sina hem, hela kvarter och kända byggnader rivs eller flyttas och en ny stad tar form. Men hur flyttar man en hel stad? 


Deformarmationszon Lena Stenberg

Baksidan av barndomens dockskåp

Kan framgång mätas genom en gruvas djup? Konstnären Lena Stenberg berättar om verket Deformationszon, ett dockskåp som undersöker förändring, förgänglighet och förfall.

https://arkdes.se/artikel/baksidan-av-barndomens-dockskap/

KAN FRAMGÅNG MÄTAS GENOM EN GRUVAS DJUP? KONSTNÄREN LENA STENBERG BERÄTTAR OM VERKET DEFORMATIONSZON, ETT DOCKSKÅP SOM UNDERSÖKER FÖRÄNDRING, FÖRGÄNGLIGHET OCH FÖRFALL.

– Verket handlar om en stad som lever i just en deformationszon, i förändring. Det handlar om 60- och 70-talets tegelhus som snart inte finns längre och om Kiruna, min hemstad som snart inte ser ut som jag minns den. En stad som flyttade undan rennäringen och samiska vår- och höstbosättningar från Girunvarri, Ripberget. En ung stad präglad av 1900-talets uppgångar och fall som lever under ett enda existentiellt berättigande: som gruvstad. En stad som uppstod på grund av gruvnäringen, och som nu blir nu tvungen att flytta på grund av just gruvnäringen för att den vuxit och tagit andra riktningar och dimensioner än vad man trodde.

”MINA ABSOLUT STARKASTE KOPPLINGAR ÄR TILL MARKEN SOM KIRUNA STÅR PÅ. NATUREN RUNT OMKRING OCH FJÄLLVÄRLDEN DÄR MIN FAMILJ HAR VERKAT OCH LEVT I FLERA GENERATIONER"

Deformationszon är barndomens dockskåp som visar ett boende i den samtiden som var då, när nya hus som växte fram medan Kiruna fortfarande var ett framgångsrikt samhälle. Nya ideal och nya tegelvillor bredde ut sig i Kiruna och Sverige på den tiden då gruvstaden fortfarande var framtiden. Men baksidan av dockskåpet visar en annan bild, ett förfallet hem med ett äldre möblemang. Utöver det så handlar verket även om konsumtion, materialism och om gruvnäringen som ett mått på rikedom. Hur råvaruutvinning förändrar människors syn på vad ett hållbart samhälle är.

Utställning Trapphie.  Vernissage  1 Mars.  2020

Nomad - Color of colonialism

https://www.vk.se/2020-03-03/overgreppen-ekar-genom-samiska-veckan

Copyright 2014    Lena Stenberg