Fotografisk bok Sápmi 2000

Lena Stenberg - Mobilitet.

Markanvändning - ett projekt om exploatering av mark.

UMEÅ 2014 - VÄSTERBOTTENS MUSEUM  

     Lena Stenberg. Årosjokk - Dark clouds

Sámi Contemporary               

10.7.- 27.9. 2015. Berlin            

Lena Stenberg. 

Respect indigenous rigts.                                                    No mining reeinders herding area

Lena Stenberg. 

Summernight  Photocollage

Winterdays  Photocollage