ODLA  Workshop 

     Utvällinge 2022.        www.xsites.se/odla/

 
              29 APR  10:00 –16.00.    30 APR 10.00 -16:00
            2 JULI   10:00 –16.00.      3 JULI 10.00 -16.00
              
                    

Image description

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.
Plats för konst. 2022.

Gällivare

 

 

Till min skisside har jag har hämtat inspiration från den natur som  omger Gällivare. Lågfjällen. 

Och den samiska kulturen, som är en vagga för samhället. 


Började arbeta utifrån  fjäll lanskapet. Omarbeta ett fotografi jag tagit till en fjällkedja. 

Det temat blev också fristående tredimensionella skulpturer, bänkar och sittplatser. 

Kedjan är ett mönster som återkommer mycket i samiskt ornamentik. 

Tänkte också på en Seite som jag sett i fjällvärden. Format som fingrar. 

Förstärkte hand formen.Formen för en sittplats eller två. 


Vill göra Gällivare centrum till ett inkluderande ställe, en samlingspunkt för invånare och turister

att samlas på. Vill bryta upp citys kvadrater med bekväma organiska former. 

Tycker alltid man söker efter en sittplats att vila på, sitta i solen, eller bara samlas runt.

 

 

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Image description

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Image description

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Image description

Proj       


             


            Projekt Gränser 

                 


Projekt Gränser startar Juni 2022

Image description

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Jag har startade mitt fältarbete i konstprojekt Gränser i Juni månad. Då jag var en vecka i Tromsdalen Tromsö.

Fortsätte sen med en arbetsvistelse på gjesteatelieret på Troms fylkeskultursenter Tromsø i Juli och Agusti.

Mitt konstnärliga arbete kommer att fortsätta under hösten och vintern 2022-2023. Först att visa projektet blir Nordic House i Färöarna 20 februari - 5 mars 2023. Samiskcenter för samtidskunst i Karasjok Norge. Visar utställningen Gränser under våren sommaren 22 April - 18 Juni. 2023.


 

Har hittat ett stort fotografisk material från mina förfäders och släkts liv i Tromsdalen från 1875 -1930 som jag arbetar utifrån. Jag insåg att det fanns mycket mer fotografier än vad jag trott och att det var möjligt att identifiera dem med hjälp av antropologiska fotoarkiv och andra släkt forskare. Det var som att hitta en kikare bakåt i tiden kunna se sina förfäder och deras liv för över hundra år sedan. Så jag har gått igenom massor av fotografier det senaste åren. 

Det känns viktigt att synligöra Karesuando samernas  historia. För att det har varit en gömd historia. 

Hur man tvinga samer att flytta från sina boplatser.  För att ge arealer till jordbruksmark. 

Det har berört en hel generation och deras barn. barnbarn och barnbarns barn. 

Och hur det har påverkar det samiska bosättningarna än idag.  


Det hårdare gränsdragningarna mellan Norge och Sverige blev aktuella efter krigsslutet 1918. Det gjorde att det blev mindre med betesmark när det blev tvungna att flytta från sitt sommarland. Har försökt följa mina förfäders kamp för sitt land, vandringar och flyttvägar genom gamla foton och dokument. Både min mormor och morfar blev tvångsförflyttade. Även min farmors familj flyttade tidigare från Kautokeino till Sverige när den finska staten stängde gränsen mellan Norge och Finland. Deras vinterbete försvann. Så släktens boplatser och renbetesmarker blev kapade av det nationella staterna Finland och Norge. Det blev tvungen att bosätta sig i bara ett land, nationen Sverige. Där min mors släkt inte heller fick stanna, på sina vinterbetesmarker. Istället blev det tvångsförflyttade från Karesuando till ett land områden i Arjeplog som det aldrig varit i kontakt med eller hade någon anknytning till. Jag har arbeta utifrån gamla dokument och fotografier från olika bildarkiv. Och personliga bilder som oftast är den viktigaste länken i mina konstnärliga arbeten.


Image description


Sommarland


Image description


Gränser - Kolonialismens färger


I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Fotografier från mitt projekt 1900 som handlade om samernas liv på 1900-talet. Fotografierna är tagna ur min mormors fotoalbum. Bilderna beskriver deras nya liv i Arjeplog efter tvångsförflyttningarna 1920 och 1930.

Verken är fotocollagenr gjorda av screentryck på gummi. Och bilderna är inrammade.


I mitt projekt 19000  finns de bilder som är tagna efter tvångsförflyttningarna som drabbade min mors familj. 

I projektet Gränser visar jag bakgrunden till tvångsförflyttningarna. Från mitten av 1800 talet när det nationella gränserna började hårdna och hur samer blev bortträngda från sitt renbete och hamnade på helt främmande marker.


Bilder är från en utställning Aibbas Rabas på Samiskt center för samtidskunst i Karasjokk. 2015


Image description
Image description

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Image description
Image description

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.