I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Image description

I a

Landscape Takeover
17 maj – 8 juni


I am a

          Lena Stenberg & Mia Rogersdotter 

the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

www.gallerisyster.se

Image description

Galleri Syster har fokus på landskapet och startar i och med denna utställningen ett nytt tematiskt spår i och med vårt projekt Landscape Takeover. Under den rubriken kommer vi att nyfiket titta på konst skapad av kvinnor som tolkar och beskriver landskapet. Vi kommer att sätta samman utställningar och bjuda in till samtal på temat i vårt gallerirum.


Image description

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

    Urfolks spår         Vernissage .  23-24 Maj 2019. Granö


Urfolks spår - 

ett internationellt residens program för urfolks konstnärer.


Indigenous traces - 

an international residency program for indigenous artists


                    Lavvu                 Lena StenbergMatti Aikio

 

Tomas Colbengtson

 

Louise Fontaine

 

Elisabeth Heilmann Blind

 

Britta Marakatt Labba

 

Lena Stenberg

 

Koji YukiImage description

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Image description
Image description

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Image description
Image description
Image description
Image description

   

   Fotografiet från Galleri Saltbodan. Installation Nomad. Lena Stenberg.


    Projektet har fått mobiltets stöd från Norrbottens läns landsting.


I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.