Projekt 2017-2018

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Image description
Image description

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Seitens land 


Är en konstutställning med målningar som är skapade efter skisser som jag gjort på högfjället en vår, för några år sedan. Den handlar om den magi som finns i fjällen. Hur landskapet,  lockar och läker. Hur man finnar ro men också om de kreativa krafter som finns där, om seiter och magiska platser. Jag har blivit inspirerad av historier om offerplatser, religion och andlighet. Men också av mer dramatiska händelser som skett i fjällvärden och av  samiska sägner. Men det finns även ett allvarliga budskap bakom min utställning om att man skall lyssna på naturen, vårda den och låta dom gamla kulturlandskapen vara ifred istället för att skövla och förstöra de.


 14-23 April 2017. Påsk utsrtällning. Österlen. Ecotopia.

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Image description
Image description

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

                                          Trondheim Tråanta   Kraftbyen Trondheim. Feb              2017

                                       Harstad Festspillen  lørdag 24 juni - 1 juli.                      2017

                                       Bodø kunstforening lørdag 28 oktober - 19 november.  2017

                                       Karasjok Sámi Dáiddaguovddáš · 28 sep - 26 okt         2018

I am a text block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

Image description
Image description

Aigi rievda.      Tider förändras.                         Siessa - Faster          Nilsa          Foto screen på plexi glas.     Lena Stenberg.

I am a tet block. Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.

 Click on me to drag me around or click a corner handle to resize me. Click the settings icon (it's the left one, looks like a cog) to change this text. You can type new text into me or cut and paste text from somewhere else. Click outside of me when you're done and any changes will be saved.